Vásárlási feltételek
Telefon:
+36 1 452 2688
 Magyar

Vásárlási feltételek

Vásárlási útmutató

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk termékoldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól. Ilyen esetben az egyes termékcsoportokra, illetve termékekre vonatkozó feltételekről a rendelés visszaigazolása alkalmával tájékoztatjuk.

 

Egyéb feltételek:

A media-bolt.hu ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Külön rendelkezés esetén a media-bolt.hu a későbbiekben tájékoztathatja Önt akcióiról és újdonságairól.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

 

A vásárlás menete

Böngészés a termékek között:

Válassza ki azt a termékkategóriát, amiben az Ön által vásárolandó termék szerepel, majd ezután válasszon márkát és az adott termék kategória Ön által választott márkájú termékei jelennek meg Ön előtt. Az Önnek tetszőre kattintva a termék adatlapján találja magát. A kívánt mennyiség megadása után a Kosárba gombra kattintva kosárba helyezheti a terméke(ke)t. Ezután tovább folytathatja a vásárlást, vagy a kosárra kattintva megtekintheti kosara tartalmát. Amennyiben a kosara az összes megvásárolni kívánt terméket tartalmazza, nyomjon a Péztár gombra. Ekkor 3 lehetőség közül választhat.

  1. Ha már rendelkezik belépéssel, lépen be az oldalra.
  2. Beregisztrálhat az oldalra
  3. Vagy vásárolhat regisztráció nélkül vendégként

A rendelés menete során meg kell adnia szállítási címét, ha ettól eltérő, akkor a számlázási címét is. Itt lehetősége van hirlevelünkre is feliratkozni, majd a jogi információk elfogadása után tovább léphet.
Szállítási mód választásánál kérhet személyes átvételt üzletünkben, vagy utánvétes szállítást.
Fizetési módoknál Banki átutalást választhat (előreutalás), vagy utánvétes fizetést.
A vásárlási feltételek elfogadása után tovább léphet.
E rendelési összesítő átnézése után Rendelését jóváhagyhatja. Ekkor rendeléséről e-mail-ben értesítjük, majd telefonon is felvesszük Önnel a kapcsoaltot, ha szükséges.

 

Rendelés lemondása és módosítása:

Ha az utánvétes kiszállítást választotta, megrendelésének lemondására a szállítás megkezdésének napján 12 óráig van lehetősége! Ennek elmulasztása esetén már nem rendelés lemondásnak hanem visszavételnek minősül, melyet a Viszonteladói szerződés szabályoz.
 
Tekintve, hogy az Ön itt történő megrendelése és a rendelés a media-bolt-hu -t üzemeltető Young B.T.S. Kft. részéről történő elfogadása az említett két fél közötti szerződéskötésnek minősül (Ptk. 214§), a leszállított termék vételárának és a szállítási díjnak ki nem egyenlítése esetén a Young B.T.S. Kft. a szerződésszegésből eredő kár megtérítésére vonatkozó igényt támaszthat a szerződést megszegő fél ellen (a Ptk. XXV. fejezete alapján).

Részteljesítés:

Amennyiben az Ön által megrendelt termékek összessége nem áll rendelkezésünkre a megrendelt formátumban, munkatársunk kapcsolatba lép Önnel, részteljesítést felajánlva.
 
Figyelmükbe ajánljuk, hogy abban az esetben, ha Ön megrendelésében futárszolgálattal történő szállítást választott és megrendelését a mi hibánkból részletekben tudjuk csak teljesíteni, Önnek csupán egyszeri kiszállítási díjat számolunk fel.

 

Elállási/Felmondási tájékoztató

I. Elállási/Felmondási jog

Ön – mint fogyasztó – a YOUNG B.T.S. Kft-vel mint vállalkozóval kötött szerződéstől 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, más személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton, vagy elektronikus levél formában az alábbi címek valamelyikére:

Levelezési cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 26.

E-mail cím: young@young.hu

Ebből a célból felhasználhatja a III. pontban foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

II. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés alkalmával az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles a terméket eladó számára indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak alapján a vevő elállási jogát nem gyakorolhatja különösen az alábbi esetekben:

• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. névre szóló termék, egyéb feliratos termékek, gravírozás, stb.);
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

III. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

 

Észrevételek:

Bármilyen észrevételt a www.media-bolt.hu oldalain megjelenő tartalommal kapcsolatban a következő email címen várjuk: info@media-bolt.hu

 

Ügyfélszolgálat:

Elakadt a vásárlásban? Vásárlással kapcsolatos technikai segítségre van szüksége? Hívjon minket, segítünk! Az alábbi elérhetőségeken kollégáink készséggel állnak a rendelkezésére!
 
Számlázással, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos problémáival kapcsolatban kérjük,
hogy keresse a munkatársainkat, akiket a következő elérhetőségek valamelyikén érhet el:
Tel.: +36 1 452 2688
e-mail: rendeles@media-bolt.hu

 

Szállítási és fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek:

1.1 Készpénzes illetve utánvételes fizetés

Amennyiben házhozszállítási szolgáltatást nem igényelt, abban az esetben a megrendelt terméket a visszaigazolt időpontban a Young B.T.S. Kft. telephelyén (1139 Budapest, Frangepán u. 26.) veheti át. Házhozszállítás során utánvétellel, készpénzzel fizető megrendelőink a futárnak fizetik ki az áru ellenértékét és a futárszolgálat díját, aki erről elismervényt ad.
 

1.2 Fizetés utalással

A Young B.T.S. Kft minden esetben részletes számlát ad a megrendelt termékekről, amely számla tartalmazza a futárszolgálat szállítási díját is. Szerződött Partnerünk a számlát az áru átvételekor kapja kézhez raktárunkban vagy a futárszolgálattól, melyet a számlán szereplő fizetési határidőig köteles a Young B.T.S. Kft. számlán jelölt bankszámlájára megfizetni.
 
2. Szállítási feltételek - Jelenleg a következő lehetőségek közül választhat:

2.1 Személyes átvétel

A személyes átvétel a Young B.T.S. Kft. telephelyén (1139 Budapest, Frangepán u. 26.) történik, fizetés készpénzzel vagy előre banki átutalással. Bankkártyával való fizetés jelenleg még nem lehetséges. Előreutalás esetén a terméket akkor tudjuk átadni, ha az utalt összeg már megjelent bankszámlánkon.

2.2 Futárszolgálattal történő kiszállítás

Szállítási díjak: Házhoz szállítás esetén a megrendelt termékek árán felül Önnek a mindenkori szállítási díjat is meg kell fizetnie. Szállítási díjainkért KATTINTSON IDE!
 
Utánvéttel történő vásárlás esetén - futárszolgálat - Ön a szerződéstől, azaz az áru vásárlásától 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet - a távollévő felek között kötött szerződésekről - értelmében. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
 
3. Szállítási határidők

 
A kiszállítás a megrendelés visszaigazolásában jelzett időponttól számított 24, de legkésőbb 48 órán belül történik, (függően a megrendelés beérkezésének idejétől

A másnapi szállítás feltételei: FONTOS, hogy a futárszolgálattal való aznapi feladás akkor lehetséges, ha a megrendelés aznap 8:00-tól 13:30-ig lett felvéve és az áru rendelkezésre állását a visszaigazolásban jelezzük.
 
4. Átvétel kiszállításkor
 
A futár a media-bolt.hu által küldött visszaigazolásban megjelölt napon, a továbbiakban a futárszolgálattal egyeztetett időpontban, a szállítási címre viszi a megrendelt árut, ahol kb. 15 percet tud várakozni. Ezért kérjük, hogy mindig tartózkodjon valaki a megadott címen, aki át tudja venni a kért csomagot. Ez nagyon fontos a későbbi problémák megelőzése érdekében!
 
Ha Önt valamilyen okból a futár nem találja a megadott szállítási címen, úgy üzenetet hagy Önnek elérhetőségeivel. A továbbiakban Önnek kell egyeztetnie egy új időpontot a következő munkanapra.
 
A futár tarifái a második kézbesítési kísérlet díját is tartalmazzák. Abban az esetben, ha Ön valamilyen okból másnap sem tartózkodik otthon, a futárszolgálat (Trans o Flex) ügyfélszolgálatán (06/1/88-55-356) egyeztethet egy új, maximum 5 munkanapon belüli kiszállítási időpontot.